0 Vergelijken

Vijf tips om slakkenvraat te verminderen

Als professional weet je als geen ander wat er voor nodig is een succesvolle oogst te realiseren. Jouw opbrengst bepaalt uiteindelijk mede je rendement. Jij, als Nederlandse land- en tuinbouwer werkt al enorm efficiënt met meestal een prachtig bedrijfsresultaat. Toch wordt het je door omstandigheden, externe niet te beheersen factoren soms lastig gemaakt. Veranderende weersomstandigheden, wet- en regelgeving maar ook plagen spelen een rol. Veel telers hebben regelmatig problemen met slakken in hun gewassen. Slakken op 100% natuurlijke wijze bestrijden? Kies dan voor SluxxHP van ECOstyle professional.

Slakkenbestrijding op 100% natuurlijk wijze? 

Jaarrond slakken bestrijden met Sluxx HP 

Geïntegreerde slakkenbestrijding 
Het bestrijden van slakken blijft lastig en een enkele aanpak werkt maar zelden optimaal. Naast de inzet van slakkenkorrels kunnen er ook een aantal teelttechnische maatregelen genomen worden om de opbouw van een slakkenpopulatie te remmen. Hierbij moeten we met name denken aan het beperken van het aantal schuilplaatsen en voedselaanbod.

Grondbewerkingen zorgen voor een fijnere structuur van de grond en hiermee beperken we de hoeveelheid schuilplaatsen en plaatsen waar de slakken hun eieren kunnen leggen. Het voedselaanbod kan beperkt worden door het perceel en de akkerranden zo veel mogelijk onkruidvrij te houden en vorstgevoelige groenbemesters in te zetten.

De ideale omstandigheden voor slakken 
Slakken zijn het meest actief onder koele, vochtige omstandigheden (15 - 20 °C). De gevlekte akkerslak vreet zelfs al bij een temperatuur van 0,8 °C.

Monitoren 
Monitoren is belangrijk om de slakkenpopulatie onder controle te houden en te krijgen. Als dit goed gebeurt kan dit veel schade aan gewassen en daarmee ook verlies van inkomsten voorkomen.

Opbouw slakkenpopulatie 

 • Slakken zijn hermafrodiet, tweeslachtig: dus zowel mannelijk als vrouwelijk.
 • Uit 1 paring worden 600-1000 eieren gelegd.
 • Slakken eieren komen na 2 - 3 weken uit.
 • Er zijn minimaal 2 generaties slakken per jaar. 
 • In het voorjaar geboren slakken leggen na 2 - 4 maanden zelf eieren.
 • Jonge slakken beginnen direct met vreten.

Schade door slakken 

 • Slakken vreten zowel boven- als ondergrondse plantendelen.
 • Ze vreten 40 - 50 % van hun eigen gewicht per dag.
 • Schade is niet altijd direct zichtbaar.
 • Schade varieert van schade aan het bladoppervlak tot het wegvreten van zaden, kiemplanten en knollen.
 • Door vraatschade ontstaan ingangen voor schimmels, bacteriën en virussen.
 • Vooral bladrijke gewassen zijn in trek.
 • Gewassen waar flinke schade door slakken kan optreden zijn onder andere: granen, graszaad, koolzaad, (spruit-)kool, aardbeien, sla en diverse siergewassen.
schade-gazon-emelten.jpg

 

Aaltjes tegen emelten kopen?

Aaltjes tegen emelten en aaltjes tegen engerlingen kan je eenvoudig via onze webshop kopen. ECOstyle heeft aaltjes tegen vele plaaginsecten in de tuin. Emelten bestrijden met aaltjes is de meest duurzame en natuurlijke manier die er is. Je schaadt het milieu en de natuur niet. Aaltjes zijn volkomen veilig voor (huis)dieren, bijen en mensen, een betere keuze voor het bestrijden van emelten zal je niet vinden!

Aanbevolen producten
€ 15,99
€ 11,99