0 Vergelijken

Agro Fertiel

Voorkomt en heft bodemproblemen op (door eenzijdig bodemleven, langdurig onder water staan en veelvuldig gebruik van kunstmest)

 • Zorgt voor een weerbare bodem
 • Activeert direct het microbiële bodemleven
 • Geeft optimale weerstand en vitaliteit aan het gewas

Agro Fertiel

Biostimulant op basis van schimmels

Agro-Fertiel na het stomen
Grondontsmetting is gebruikelijk in veel teelten. Bij het stomen van de grond worden bijna alle aanwezige schimmels en bacteriën opgeruimd. Zo ook de micro-organismen die belangrijk zijn voor gezonde en weerbare planten. Door na het stomen Agro-Fertiel door de grond te werken, wordt deze geënt met nuttige bacteriën, gisten en schimmels die cruciaal zijn voor gezonde, sterke planten en een hoger rendement. De natuurlijke bodemweerbaarheid wordt door Agro-Fertiel verhoogd.

 • Zorgt voor een weerbare bodem
 • Activeert direct het microbiële bodemleven
 • Geeft optimale weerstand en vitaliteit aan het gewas

Gezonde bodem, gezond gewas

Voor mooi, gezond en weerbaar gewas is een goede bodemstructuur met de juiste voedingsstoffen essentieel. Het is daarom belangrijk om de juiste omstandigheden te creëren. Agro-Fertiel is dé ideale bodemactivator die helpt de juiste omstandigheden te creëren, waardoor de kwaliteit van planten verbetert.

Agro-Fertiel stimuleert het bodemleven

Agro-Fertiel stimuleert en activeert het van nature aanwezige bodemleven. Het bevat een uitgekiende combinatie aan micro-organismen in de juiste hoeveelheden om het bodemleven op peil te brengen. Een actief en bio-divers bodemleven leidt tot een weerbare bodem, een sterker gewas en leidt tot minder N-uitspoeling. Daarnaast verbetert het de bodemstructuur en daarmee de lucht- en waterhuishouding van de bodem.

Toepassing

Bij bollenteelt na inundatie of stomen: breng Agro-Fertiel breedwerpig uit en werk het bij voorkeur licht onder om zo de nuttige micro-organismen weer in de juiste verhoudingen in de bodem te krijgen.

 1. Bij het planten van bollen: Agro-Fertiel meegeven in plantvoor/plantbed.
 2. Bij aanplant van bomen: meng Agro-Fertiel mee in het plantgat om een optimale bodemsituatie te creëren.
 3. Bij aanvang van potplanten teelt: Meng Agro-Fertiel door de potgrond.

Samenstelling

 1. Bacteriën: Actinomyceten voor de productie van antibiotica en Bacillus spp. voor afbraak van organische stof en de productie van planthormonen (auxines).
 2. Schimmels: Mucor spp. voor de afbraak van organische stof en Penicillum spp. voor de opbouw van divers bodemleven.
 3. Gisten: Voor het versnellen van de omzetting van organische stof.
 4. Zeewierextract: Om de groei van het bodemleven te bevorderen.
 5. Kalk: Voor een goede pH rond de bacteriën, schimmels en gisten.
 6. Kleimineralen: Ter verbetering van de structuur, klei-humus-complex en de vochthuishouding.
 7. Organische stof: 50%.
SPECIFICATIES
SPECIFICATIES
EAN nummer 8711731025089
Dosering Breedwerpig uitbrengen250-500kg/ ha, Meegeven in de plantvoor250kg/ ha, Doormengen in potgrond2kg/ m³ & Doormengen in plantgat2kg/ m³.
Toepassing Agro-Fertiel kan het gehele jaar op iedere grondsoort worden toegepast.